קול קורא! - גרסת ביתא - ביתא

קול קורא! – גרסת ביתא

קול קורא - גרסת ביתא!
~~~
חממות לקולקטיבים ויוזמות ניסיוניות מתחומי האמנות
תכנית עירונית לעידוד קבוצות אמנים בראשית דרכן