בצלם - ביתא

בצלם אוצרים: גבי יאיר ובתיה רוזנק

אמנים: זהבה אדלסבורג, יעקב אלוני, מאיה כהן לוי, דפנה פריד ורני פרדס.
10.1-6.2.2019

"ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו.. ויברא את האדם בצלמו, בצלם אלהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם" (בראשית א)
להיות בצלמו של מישהו משמעותו להיות עם דמיון ממשי מזוהה אליו, דמיון צורני, העתק או צילום. להיות בעל תכונות, מאוויים, ערכים, כישורים וחסרונות דומים. להיכנס למצב תודעתי של להיות בצלם משמעו לתת את הדעת על נושאים מתחום אמונה דתית, פילוסופיה, תרבות, מדע וחברה, ולעסוק בשאלות קיומיות אישיות כמו: מה מקומי או ייעודי בעולם? מה ירשתי גנטית? היחס בין השפעות לעומת חופש בחירה או נטיות לב. איזה צל אני מטיל על הבאים אחרי? העבודות בתערוכה מתייחסות למונח צלם כאובייקט, מוצר סופי – דמות אל, צלמית או אליל תוך חקירה של המרכיבים הפנימים והתהליכים שהובילו את עשייתם.
היצירות מדבררות זיכרון, חיפוש וחלימה. יצירות כי נדמה שהן "מחפשות את צלמן".