ירח לבן קפה שחור - ביתא

ירח לבן קפה שחור אוצרת: אביטל נאור וכסלר

אמניות: יהודית ברמץ ואלינורה שוורץ
5.2-31.5.2020

תערוכה ירח לבן קפה שחור מתפקדת כשתי תערוכות יחיד שיש בניהן נקודות השקה. יהודית ברמץ ואלינורה שוורץ הן יוצרות שונות במבען האמנותי, בהשקפותיהן ובחיפוש שלהן, אך העבודות של שתיהן נוצרות כשהלילה יורד, בזמן השקט שבו זכרונות אישיים או כאלה שהורישו להן קרובות משפחה מדורות קודמים, צפים ועולים אל התודעה. הזמן החשוך, שחור כקפה, הוא זמנם של אגדות וסיפורים לפני השינה, הרהורים וחלומות, וזמנם של תשומת הלב לגוף, תשוקותיו, זכרונותיו וכאביו. ברגעי השקט הליליים, בהם העולם נדמה ריק והאדם חש בודד אך גם מחובר אל מציאות קוסמית, מתגלה לעיתים אור הירח המסמל תקווה בהירה לאחוז בה.

 

Yehudis Barmatz-Harris alludes to four childhood stories, each one symbolizing a different time period and stage of life for her. In each of these stories, alongside an innocent reality, lurks a threatening shadow and symbolic figure: the moon, an old man, and a boat, whose purpose is to shed light and ward off fear. The stories offer a glimpse into relationships with various adults, especially the mother and father, who carry the weight of painful family memories passed down through the generations until finding their voice and place in Barmatz-Harris’s art. The four stories portray the transition from girl, to young woman, to adult. Some of them appear flawed in the original story, depicted only from the adult’s point of view. However, they all undergo a transformation in wisdom and refinement, and become a story representing the complex present. The perspective of the therapeutic process is present in the artwork, and gradually leads the viewer to new revelations. Goodnight Moon is a tale for toddlers, which focuses on gradually bidding goodnight to the various objects in the bedroom: the dollhouse, comb, lamp, rocking chair, clock, red balloon, the burning fireplace, and more. Barmatz-Harris creates an installation that examines the bedroom in the story, portraying it through contrasts of memory and forgetfulness, life and death, light and darkness, and promise and disappointment. The installation, which refers to the illustrated book, is built as a type of three- dimensional sketch, positioned diagonally with picturesque acuity, adapted to the vantage point of passersby peering in through the windows from the street, as well as those viewing from inside the gallery. Inside the room, objects relating to the items in the original story are arranged in place. The objects are made of household dust and textile waste from the dryer; worthless substances found in the home that are somewhat repulsive, and which through their materiality, reveal the sisyphism in running a home and in the artistic process, the flux of life versus passing time. The objects preserve an aspect of the childlike experience of wonder and enthrallment: the light beams from the dollhouse, the clock ticks, the video plays, and the chair invites you to sit down and rock pleasantly. However, alongside this promise, the dull, grayish material used to create the objects arouses discomfort. There is a picture hanging on the wall, displaying a moon, dull and lacking glow, and three empty chairs. The tree bears that had sat in them in the original story, are missing from the room, and the empty chairs invoke a sense of legacy, conveying the impression of a ghost room with only a small portion of its contents emitting a pulse of life. In the fireplace, the film Burning plays, which documents the artist and her mother spending time in nature together, just as when they used to go out together and draw. However, this time they go out to burn Barmatz-Harris’s paintings and sketches from her student days at the Pratt Institute in New York. The artwork is torn up, and then slowly burned; images are destroyed and charred, until all is left is coal. Between the taut, white canvas used to make up the walls of the room, and the paintings that rise as ash and flames with no explanation why, the artist marks off a circular trail between the artwork and iconoclasm, between the choice of complete faith in the power of the artistic creation and the desire to erase the past on account of the art that existed then, until all is turned to coal. But that’s not the end of the story, since coal is a medium used for drawing or creating new sketches, which can expand into new installations. Although Chanale’s Shabbat Dress is a well-known Israeli children’s story, Barmatz- Harris became acquainted with it as a mature woman practicing art therapy and treating the healing process following trauma. “The dress” – On the gallery floor lies a sack full of coal covered in muslin, lace, strips of soft chiffon, flowers, sequins, and pearls – all white and silver. This is a surprising hybridization of a sack woven with simple plastic fibers, usually found on construction sites -distinctly male territory – and a soft, disintegrating, wrapped-up wedding dress. The delicate fabric threatens to get soiled by the black coal and reveal a sober-minded perspective; one that does not view the story as merely innocence and magic, but with a hint of the danger lurking in an encounter with a man who could stain it. After being tainted by the sack of coal, the girl sits alone and cries; the white moon emerges and shines on her, whitening and brightening her dress, and she undergoes a symbolic process of maturation, healing, and cleansing. As a young student, Barmatz-Harris would tell her nieces an imaginary story in serial form. The leading character was that of an old man with a very long beard, the Jungian archetype of the wise teacher who leads man to ancient knowledge. Against the Wind – a sculpture formed from glass, mirror, plaster, and metal, was inspired by her father’s personal story. As a young man staying in Crete during a time of crisis, he had a vision in which he saw a small boat struggling in stormy waters, yet prevailing and sailing. The minute he recounted the story, its impact on her became a formative moment to the extent that she felt it becoming her story. The figurine fuses various materials, reflecting moon-like light on the gallery ceiling. The ongoing process of creating the sculptures, and installing them in the gallery space, transforms the artist from a passive listener into a story for those who choose to tell it anew, as she leads herself and the viewer towards new chapters