מציאות רדומה - ביתא

מציאות רדומה אוצרת: אביטל נאור וכסלר

אמן: רן סלוין
2018

תערוכת היחיד של רן סלוין מציעה חוקיות פיסיקלית שונה מהמתרחש ברחוב הסמוך, ומדמה כניסה אל חלל וירטואלי שכמו התממש והתמצק. סלוין יוצר מתוך דימויים, מוכרים בחלקם, ירושלים חלופית, דיגיטלית או עתידית. לא ירושלים של מעלה או של מטה אלא כזו שמתקיימת במקביל. מה מתרחש במרחב המוכר כשנפתחים בו שערים אל עולמות אחרים? מה נותר מהנוכחות האנושית כשהדיגיטציה אינה מרוסנת?