If YOU don't WRITE your STORY WHO will? - ביתא

If YOU don't WRITE your STORY WHO will? אוצרת: מעיין לוי

אמנים: המחלקה לצורפות ואופנה, בצלאל
16.3.23 - 24.3.23

If YOU don't WRITE your STORY WHO will?
במהלך הקורס storytelling במחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל, נחשפו הסטודנטיות לסיפורי מסע של נשים רוקמות מהקהילה האתיופית בירושלים, במטרה להרחיב את הדיאלוג הבין-תרבותי בחברה הישראלית.

  • צילום: שי הלוי

  • צילום: שי הלוי

  • צילום: שי הלוי

  • צילום: שי הלוי

  • צילום: שי הלוי

  • צילום: שי הלוי